…vårt första möte är helt kostnadsfritt för dig !  När vi träffas första gången kommer jag att behöva samla information som kan vara värdefull för att kunna hjälpa dig och ditt problem på bra sätt och bedöma  – i samråd med dig – ifall Kognitiv Beteende-/Atferdsterapi kan vara lämplig för just dig, dina behov och möjligheter. Av denna anledning är vårt första möte helt kostnadsfritt.

Du behöver ingen hänvisning från läkare. Men jag kanske kommer att be dig att uppsöka läkaren ändå för att kunna utesluta eventuella kroppsliga problem som kan vara av betydelse för både hur du mår och för terapins förlopp.

Kognitiv Beteende-/Atferdsterapi (KAT) är en terapiform som gör dig till min aktiva samarbetspartner. För mig är du en viktig del av terapiprocessen. Jag har expertkunskaper kring psykologiska fenomen och hur dessa påverkar människor generellt.

Men det är du och bara du som är expert på dig själv. 

Anledningen är enkel – DU ÄR UNIK! Jag kan observera det du visar – ditt beteende/atferd. Men det är bara du som vet vad du har upplevt, vad du känner, tänker och hur din kropp reagerar. Utan dig och din medverkan kommer vi ingenstans vart.

Vårt samarbete förvandlar dig till en aktiv deltagare, vilket betyder att detta ställer krav på dig. Under en relativt kort tidsperiod (ca 10-20 veckor) kommer du att jobba medvetet och intensivt, uppleva obehag och ibland kanske motstånd. Du kanske rentav kommer att inte gilla mig…(Ja –  förhoppningsvis bara för en kort stund…). Allt detta är en process som är ofta ett måste för att du kan ta dig genom allt det svåra som du har varit med om och som som trycker dig idag för att sedan förändra de mönster som skapar problem och negativa känslor inom dig.

Därför vill jag vara ärlig mot dig innan du bestämmer dig för att fortsätta: även om Kognitiv Beteende-/Atferdsterapi kan användas för att behandla i princip alla psykologiska problem betyder detta inte att ALLA människor kan och orkar delta i den. Det krävs en mental kapacitet och att du verkligen har bestämt dig för att göra en förändring och detta vill jag uppmärksamma dig på. Att lämna ute denna information i syfte att tjäna pengar och riskera att du blir ännu mer olycklig är för mig oetiskt och oförsvarbart. Vi gör en gemensam bedömning av vad som är rimligt och mest optimalt för just dig och jag kommer kontinuerligt att vägleda dig, stötta och motivera när det blir svårt och tungt. 

Jag är envis!

Det är givetvis du och bara du som bestämmer över ditt liv och den behandlingen som du vill ta emot. Jag kan inte ”göra dig lycklig med våld”. Men jag lämnar dig inte heller ensam med ditt rätt till självbestämmande och allt ansvar som detta innebär så länge du inte mår bra. 

För att kunna samla information om dig ber jag dig att besvara frågorna i två frågemallar nedan. Dessa är strukturerade och konkreta standardfrågor som hjälper till med informationssamling. Detta är en standardprocedur som ger mig överblick över dina problem och utgör också mätbart utgångsläge. Du kan klicka på länken nedan för att ladda ner respektive mall och sedan skriva ut blanketterna, fylla med dina svar och ta med till närmaste session.

Ladda frågemallarna här:

HAD

MADRS