Jag heter Sabina Dalsborn…

3

3

…och jag är utbildad i klinisk psykologi vid Universitetet i Karlstad i Sverige på 2-årigt masterprogram i Psykologi inom grundläggande Kognitiv Beteendeterapi/Atferdterapi (eng. Cognitive Behavior Therapy, CBT/norsk KAT). Karlstads Universitet har sedan tidigare påvisat mycket bra resultat i denna typ av terapi. Om dessa kan du läsa vidare under länken: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24436779 

Min utbildning omfattar olika metoder inom det kognitiva terapifältet men tungvikten ligger huvudsakligen på den allra nyaste, så kallade 3-e vågens kognitiv terapi som inkluderar ACT och Mindfulness. Kärnan i den 3-e vågen fångas upp vackert och träffsäkert av Reinhold Niebuhr i hans ”Sinnsrobønnen” (som du kan läsa på min Välkommen-sida).

Jag är även medlem i Norsk Forening för Kognitiv Terapi – NFKT (http://www.kognitiv.no) och har sedan år 1988 jobbat inom vårdsektorn som barnmorska (diplomexamen). Idag är jag fortfarande verksam som specialistsjuksköterska inom geriatrisk vård och demens (fil. mag. vid Högskolan Väst) parallellt med arbete inom psykoterapi (medlem i Svensk Sjuksköterskeförening http://www.swenurse.se, svenska Vårdförbundet https://www.vardforbundet.se/ och Norsk Sykepleieforbund https://www.nsf.no.

Där det finns människor finns det olika livsbagage  – dyrbara skatter blandade med ibland tunga belastningar.
Allt detta inverkar på relationer. Dessa kan vara komplicerade och hämma den önskade utvecklingen på både individ- och organisationsnivån.

Utöver en manualbaserad evidensbaserad behandling som anpassas till patientens behov, arbetar jag mycket med patientens självkänsla eftersom denna – enligt min egen erfarenhet och enligt flera vetenskapliga källor – utgör en mycket viktig faktor som skapar olika problem och lidande. Jag är även intresserad av människors samspel med sin omgivning, ljudmiljö och kultur. Det finns inre krafter inom oss själva som främjar läkning och hälsa i både kropp och psyke. Dessa krafter kan få stöd med hjälp av våra alldeles egna och oftast lättillgängliga resurser som till exempel fokuserad uppmärksamhet, andning, kroppsspråk, röst.

Mitt stora intresse för möte med människa har löpt som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. Kognitiv Beteende-/Atferdterapi är en relativt kortvarig men intensiv terapimetod. Den skänker belöning och glädje för både patienten och mig som terapeut eftersom den leder till snabba och ofta häpnadsväckande resultat. Samtidigt ställer denna terapi vissa krav på patienten – patienten är en viktig och aktiv samarbetspartner och inte ett passivt offer!

Behandlingsarbete skapade hos mig ett ökat behov av kunskaper kring teorier, metoder och tekniker för att hjälpa mina patienter att börja och fortsätta åt rätt håll i sina liv. Jag har samtidigt varit alltid mycket restriktiv  i att skaffa och behålla strikt vetenskapligt baserad grund för hela mitt yrkesverksamhet. Jag har därför under åren breddat min kompetens med stöd av gedigen teoretisk förankring. Jag är  utbildad inom samtalstekniker, projektledning, sexuologi och flera psykologiska fält samt på masternivå inom pedagogik, psykiatri, farmakologi och ledarskap vid olika universitet och högskolor i Sverige (t.ex. Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Linnéuniversitet etc…).

Jag är även fascinerad av hur människor kommunicerar och samspelar med varandra och studerar mer ingående transaktionsanalys (TA), stressproblematik och konfliktlösningar på både individ- och gruppnivå. Organisational Behaviour Management (OBM) är ett alltmer aktuellt forskningsområde som använder sig av beteende-/atferdsanalys inom organisationer och företag. Metoden har visat ett stort potential för att finna den mellanmänskliga orsaken till problem vilka förekommer inom organisationer då entusiasm, kreativa lösningar och traditionell coaching inte räcker till.