Betalning och tidsbokning

När du inte mår bra kan regler, rutiner och krav öka din yttre motivation och hjälpa dig med att inte ge upp…

Av erfarenhet vet jag att efter några sessioner kan människor känna sig mycket entusiastiska och inspirerade och få en överdriven tro på sin egen förmåga att förändra sitt liv. Eller se allting genom mindre kritiska ögon, ”i rosa färger” – precis som efter en inspirationskväll. Du kanske kommer då att fundera på att avbryta behandlingen och sedan  – när ruset och glädjen är över – inser du att detta var fel…

Jag vet också att efter session nr 2-3 kan vissa personer känna ett visst obehag inför fortsatt terapi och önskar avbryta just där. Detta har sin förklaring. Det är ofta just då som vi börjar närma oss den ibland djupliggande anledningen till dina problem. Något som du – i självförsvar – försökt dölja allra djupast skall nu tas fram och utvärderas. Efteråt känner de flesta en stor lättnad och tillvaron blir ljusare. Risken med för tidigt avbrott är att du stannar kvar i det obehagliga och svåra och att detta skapar mer skada än nytta för dig och ditt liv.

Givetvis är det bara du som bestämmer hur länge du vill delta men min plikt är att uppmärksamma dig på att det kan finnas fallgropar och att svårigheter brukar gå över snabbt under terapins gång – ett faktum som gör denna terapi till mycket effektiv. Därför kan du välja hur du vill lägga upp dina betalningar.

  • Du betalar antingen för en session eller för de tre första vid samma inbetalningstillfälle. Du blir därmed mer motiverad till att inte ge upp i tidigt skede.
  • Du betalar in pengarna på bankkontot nedan senast två dagar efter att vi tillsammans har avtalat ett preliminärt datum för nästa session.

Kontonummer i SpareBank 1:  1080 32 96982    (org. nr 913 634 438)

  • Detta betyder att du har betalat innan du kommer till terapisessionen. Detta har sin anledning – i de flesta tillstånd är deficit av motivation och ork ett stort problem. Betalar du i förväg – blir det svårare för dig att fly eller undvika möte med mig och  framför allt – med dig själv, när ditt sunda förnuft riskerar att förlora mot trötthet och motstånd. Du blir med andra ord mer motiverad till att kämpa!
  • Skicka därefter  (helst direkt) via mail ett kvitto på inbetalningen. Då får du ett retur-mail från mig där du får bekräftelse på den tidigare preliminärt bokade tiden.

Men – hinner du inte med banköverföringen – kan du betala på plats mot ett kvitto. Ring/sms:a eller maila gärna för att avtala detta.

Behöver du avboka besöket vill jag be dig om att göra det så fort du kan. Då kan en annan patient få sin terapisession. Men ännu viktigare är att detta innebär att du visar respekt för oss båda.

Just respekt för dig själv brukar vara en bristvara och orsak till olika problem och lidande.

Så – även då du inte kan eller vill delta i terapisessionen – kan du fortsatt öva dig på att respektera dig själv och jobba med din självkänsla. Är avbokningen orsakad av rimliga skäl – får du givetvis pengarna tillbaka. Däremot avråder jag dig att ha för många och/eller för långa uppehåll mellan sessionerna. Terapins potential ligger bland annat i att det finns kontinuerlig inlärningsprocess. Vid avbrott  – precis som vid fysisk träning – dina ”kognitiva muskler” och allt ditt arbete, ja – hela processen riskerar att släckas ut.