Problemområden

KBT/CBT/KAT utvecklades från början för att behandla huvudsakligen depression ochångest. Men mycket snabbt upptäckte man att de flesta problem kan behandlas framgångsrikt. Exempel på dessa är stressproblem , relationsproblem, långvarig smärta, sömnproblem, ätstörningar som bulimi och anorexi, övervikt, hetsätning, hypkondri…psykoser, alkoholproblem och missbruk, diagnoser som borderline, autism/ashbergersyndrom och ADHD…Behandlingen utformas ALLTID för att passa just dig. Du har dina olika och unika behov och därför anpassar jag terapi till dig och inte tvärtom.

Terapi kan genomföras individuellt eller i grupp. Båda varianterna har sina fördelar men det kan även finnas vissa nackdelar. Jag arbetar huvudsakligen med individuell terapi. Det faktum att du kontaktar mig och sedan kommer och berättar om dina innersta problem betraktar jag som ett stort och viktigt steg för dig och förtroendeförklaring. Du kanske behöver bryta mot din ångest och berätta om något som får dig att känna stor skam, enorm sorg eller blir ångesten så stor så att du behöver kämpa med hela dig för att våga och orka. Detta kan vara en stor utmaning i sig att erkänna inför sig själv, att våga tänka och ännu mer – att tala högt om det som var förbjudet, skrämmande och skamligt…Att låta ytterligare en  främmande person – mig, din terapeut – delta i denna process kan vara mycket tufft. Jag vill att du skall känna dig komfortabel med att  – oavsett vad du säger och vad du gör – kommer detta att stanna mellan oss två och inne i terapirummet.

Men gruppterapi har också sina fördelar och kan erbjudas dem som är intresserade. Även mindfulness-kurser och andra copingstrategi utvecklande kurser och föreläsningar kan vara aktuella vid förfrågan.

”Angst, panikk og depresjon er IKKE et tegn på svaghet. Dette er tegn på at du har prøvd å være sterk for lenge”.

”Psykisk lidelse er ofte knyttet til selvforakt og selvkritikk, skam- og skyldfølelse”
(ur http://www.kognitiv.no/kognitiv_terapi/cms/32).

I flera källor återkommer ett gemensamt problem som människorna drabbas av  – svag självkänsla. Självkänsla brukar ofta blandas med självförtroende  – och det är sant att dessa båda går in i varandra och påverkar varandra. Men självförtroende och självkänsla är inte samma sak och det kan vara bra att kunna skilja mellan dem två.

Självfötroende  - self confidence – handlar om dina prestationer, att du tror på din egen förmåga att leda, organisera. Eller kort sagt = att göra.

Självkänsla - self-esteem – handlar om hur du tycker att du är, hur mycket du är värd i dina egna ögon, om du duger som du är oavsett dina prestationer och dina handlingar. Med andra ord – självkänsla = att vara.

För att nå dina mål behöver du starkt självförtroende. Detta kan du uppnå eller stärka genom till exempel beröm, goda retoriska egenskaper eller med hjälp av en coach. Men för att må bra på vägen dit, för att njuta av livet medan du strävar mot dina mål behöver du en vältränad självkänsla, du behöver respektera dig själv, älska dig själv och acceptera som den du är. 

När du blandar självförtroende och självkänsla det vill säga – när dina prestationer avgör ditt värde som människa – kan det skapa problem. Om du tycker att du är vad du gör och vad du presterar och bedömer dig själv utifrån resultatet – finns det risk att:

  • du blir bara värd något när du jobbar, gör något för andra eller presterar goda resultat,
  • om du gör något fel, begår ett misstag etc – så blir du missnöjd med dig själv. Du bedömer dig själv som misslyckad, dum, värdelös, som ”ett stort misstag”. Ditt egenvärde sjunker kraftigt i dina egna ögon och du blir ångestfylld, stressad eller deprimerad. Och dessa negativa känslor sitter kvar länge…Tills du själv börjar tro på att de är sanna och sedan skapar du och förstärker en negativ bild inom dig själv.

För att försvara den positiva och mindre ångestskapande bilden av dig själv, kommer du med stor sannolikhet kämpa hårt samtidigt som du kommer ständigt gå omkring med en oro i kroppen för att inte bli avslöjad som en stor bluff…I bästa fall blir du rastlös och ger dig snabbt på jakt efter nya mål som ger bekräftelse åt din hotade självkänsla. Ännu mer stress – ännu mer kraft går åt att kämpa och ökar risken för ångest, depression, utbrändhet och, problematiska relationer, konflikter, dåliga beslut…

På sidan för Norsk Forening for Kognitiv Terapi (http://www.kognitiv.no/) kan du läsa mer om olika problemområden som denna typ av terapi kan hjälpa mot. Jag gör bara en kortare presentation av utvalda (men inte alla) problem.

Läs vidare genom att trycka på underrubrikerna