Panikångest

När ångesten skenar iväg och du upplever skräck för att dö, bli tokig eller sjuk – då handlar det om en panikattack. En tillfällig panikattack är helt ofarlig och något som vem som helst kan få i en svår stressituation. Det är först när panikattacken leder till en rädsla för att få flera attacker eller till ändrat beteende som det blir ett egentligt problem, paniksyndom.

Agorafobi
Agorafobi innebär en stark rädsla (fobi) för att vistas på platser eller hamna i situationer som det kan vara svårt att komma ifrån, eller där det är svårt att få hjälp om man skulle råka få en panikattack. Det kan handla om att vistas i folksamlingar, besöka stora varuhus eller t o m att vara ensam hemma. Agorafobi är i regel kopplat till panikångest, och behandlingen innebär både behandling av panikångesten och det undvikande som agorafobin omfattar.

Paniksyndrom
För att uppfylla kriterierna för Paniksyndrom ska du ha upplevt återkommande panikattacker, dvs avgränsade perioder av intensiv rädsla eller obehag då åtminstone 4 av följande symtom snabbt framträdde och nådde maxnivå inom 10 min:

 • Kvävningskänslor
 • Bröstsmärtor
 • Dödsskräck
 • Svettning
 • Darrning eller skakning
 • Domningar eller stickningar
 • Bultande hjärta, hjärtklappning
 • Andnöd
 • Illamående eller obehag i magen
 • Svindel, yrsel eller ostadighet
 • Rädsla att tappa kontrollen, bli tokig/galen
 • Frossa eller värmevallning
 • Overklighetskänsla

Minst en av attackerna den senaste månaden har följts av något av följande:

 • Rädsla få ytterligare attack
 • Oro för följderna av attacker (t ex att tappa kontrollen, få hjärtattack, bli tokig)
 • Ändrat beteende p g a attackerna

Attackerna ska inte ha medicinska orsaker (som till exempel drogberoende eller hyperthyreoism). De ska heller inte vara en följd av annat psykiskt problem.

Panikångest med agorafobi innebär förutom ovanstående att du känner en stark rädsla för att vistas på platser eller hamna i situationer som det kan vara svårt att komma ifrån, eller där det är svårt att få hjälp, om du skulle få en panikattack.