Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Personer som har varit med om olika svåra traumatiska händelser kan drabbas av det man kallar posttraumatisk stress – ett långvarigt tillstånd med återkommande stressreaktioner som en följd av denna händelse. 

Händelser som kan medföra ökad risk för PTSD kan t ex ha befunnit sig i krigssituationer, blivit utsatta för våldtäkt eller blivit åskådare till svåra olyckor, situationer där man upplever skräck och hjälplöshet.

PTSD kännetecknas av att man återupplever händelsen på olika sätt, t ex genom påträngande minnesbilder (flashbacks) eller mardrömmar eller som panikattacker i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen. Reaktioner på händelsen kan yttra sig i form av minnesproblem, starkt undvikande av olika situationer och svårighet till känslomässigt engagemang.