Specifik fobi

Spindelfobi, flygfobi, ormfobi, clownfobi, åskrädsla, getingfobi… – det finns i princip lika många specifika fobier som det finns djur och föremål och situationer i vår omgivning.

De allra flesta människor har rädslor av olika slag, och för drygt tio procent är denna rädsla så allvarlig att man kallar den för  fobi.

Många söker inte hjälp för sin fobi, eftersom det ofta kan kännas enklare att stå ut med den och undvika det obehagliga, än att utsätta sig för det besvär en behandling innebär. Det finns även de som skäms för sina fobier. Samtidigt är det kanske synd eftersom kognitiv beteendeterapi (KBT) är så extremt framgångsrikt i att behandla denna typ av ångest. Mer än 95 % av de som behandlas för specifik fobi blir befriade från sitt problem, och det i regel på bara ett par timmar!

Specifika fobier kan uppkomma på flera olika sätt. Många får sin fobi som en följd av en svår händelse, ett trauma. Många får också fobi efter att ha råkat få en panikattack i en viss situation – som sedan blir fobisk. Till det kommer att man kan lära in fobier genom att se hur rädda andra är i en viss situation. Fobier kan ”smitta av sig”!

Jag vill göra dig uppmärksam på att jag inte kan behandla alla specifika fobier i kontorsmiljö. För en lyckad behandling behöver du exponera dig för det som är skrämmande. Men KBT/CBT/KAT är en ”mobil” metod och du är välkommen att kontakta mig så kan vi tillsammans utforska möjligheterna.