Referenser och länkar

Här följer ett kort urval av referenser som jag har använt mig av under min studie- och arbetstid och som blev till stöd för att utarbeta denna hemsida:

  • American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Washingtorn DC: APA.
  • Barlow, D., H. (2008). Clinical Handbook of Psychological Disorders.IV Edition. New York: The Guildford Press.
  • Beck, A., T. (1993).  Cognitive Therapy of Depression. A Personal Reflection. Scottish Cultural Press.
  • Hiltunen, A., J.; Kocys, E. & Perrin-Wallqvist, E. (2013). Effectiveness of cognitive behavioral therapy: An evaluation of therapies provided by trainees at a university psychotherapy training center. Psych J. 2(2):101-112. (tillgänglig online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24436779).
  • Kåver,A. (2006). KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur och Kultur.
  • Linton, S. J. & Flink, I. (2011). 12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Stockholm: Natur och Kultur.
  • Linehan, M. M. (2000). Dialektisk Bteendeterapi. Färdighetsträningsmanual.Stockholm: Natur och Kultur.
  • Norsk Forening för Kognitiv Terapi – NFKT (online: http://www.kognitiv.no/)
  • Öst, L-G (2010). KBT. Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och Kultur.

 

De som stödjer mitt arbete är bland annat:

…och flera andra.