Stress och utmattningssyndrom

Det är ett par saker som kan vara bra att hålla i minnet när det gäller stress. Det ena är att stress i sig inte är en diagnos eller sjukdom – det är i grunden ett normaltillstånd, en funktion inom oss som hjälper oss att klara påfrestningar. Däremot är det så att en hög stressnivå under lång tid kan leda till en sjukdom. Det andra som kan vara bra att tänka på är att vi tål mycket stress! Det är först efter mycket lång tids påfrestning, utan möjlighet till återhämtning, som systemet blir så överansträngt att det uppkommer sjukdomar av olika slag.

Stressreaktionen sliter på oss.Vår kropp (hjärta, blodkärl, mag-tarm-system, immunförsvar) tar efter en tid skada av att vi hela tiden är på spänn, eller att vi gång på gång slår på försvaret mot tänkbara hot omkring oss. Slitaget är olika i olika delar av kroppen. Vi är olika känsliga som individer – och resultatet av för hård stress därför kan yttra sig på helt olika sätt för olika människor. Det handlar bland annat om vilken livsstil vi har.

Varningstecken
Det finns en del varningstecken som kan vara bra att vara uppmärksam på – och som alla är tecken på att man börjar bli ”utmattad” av de många påslagen av stress. Att lyssna till kroppens signaler och bli medveten om hur stress känns för just dig är ett bra första steg i stresshantering!

Nedan följer några exempel på olika varningstecken som du själv kan observera:

Fysiska reaktioner:

 • Spända muskler
 • Ofta huvudvärk
 • Ofta hjärtklappning
 • Sömnproblem
 • Ofta ont i magen
 • Högt blodtryck
 • Sexuella problem

Kognitiva/tankemässiga- och känsloreaktioner

 • Minnesproblem
 • Svårt att bestämma sig
 • Koncentrationssvårigheter
 • Rastlöshet
 • Känsloreaktioner
 • Humörsvängningar
 • Mer irritation än vanligt
 • Nedstämdhet
 • Oro och ångest

Beteendeförändringar

 • Sämre matvanor (ibland bara kaffe till frukost)
 • Hetsätning, behov av kolhydrater som finns i snabbmat
 • Ökat alkoholintag – för att lugna sig
 • Fler cigaretter per dag (om du röker)
 • Överbruk av lugnande, sömn- eller smärtstillande mediciner